Update 7 – MBA Communication regarding opening times and operative branches

The Malta Bankers’ Association (MBA) informs the general public that its communication of the 17th April 2020 is being updated with the following information:

 

APS Bank p.l.c.

 

As from the 1st June, the 10 operational branches of the bank are at Qormi, Valletta, Swatar, Paola, Mosta, Sliema, Attard and Victoria Gozo (offering teller and over-the-counter services), as well as the teller-less branches at Rabat and Zejtun. All of these offices are also equipped with ATMs and deposit machines. Branch opening hours remain unchanged.

 

All other information in the 17th April communication and this update remains correct at the time of publication of this update but may be subject to change due to any exigencies in the capacity of the member banks to operate the said branches and at the said times. This is of course also dependent on any further measures announced or taken by the regulatory or health authorities aimed to limit contagion.

 

In the event of any further changes to the information published in the communication of the 17th April, the MBA will issue additional updates to this effect. Notwithstanding this, the public is urged to still check the websites of the Association’s individual member banks for the latest information at hand.

 

 

 

Aġġornament 7 – Komunikazzjoni tal-MBA dwar il-ħinijiet ta’ ftuħ u fergħat operattivi

 

L-Assoċjazzjoni tal-Bankiera Maltija (MBA) tinforma lill-pubbliku li wara l-komunikazzjoni maħruġa fis-17 ta’ April 2020 dwar il-ħinijiet tal-ftuħ u l-fergħat operattivi tal-membri tagħha, qed iseħħu l-bidliet li ġejjin:

 

APS Bank p.l.c.

 

Minn nhar it-Tnejn 1 ta’ Ġunju, il-fergħat tal-bank li ser jiftħu huma dawk ta’ Ħal Qormi, il-Belt Valletta, Swatar, Raħal il-Ġdid, Mosta, Tas-Sliema, Ħ’Attard u r-Rabat Għawdex (joffru kemm servizzi bankarji u dawk ta’ kaxxier), kif ukoll dawk il-ferghat tar-Rabat u ż-Żejtun minghajr servizz ta’ kaxxier. Dawn il-fergħat kollha għandhom ATMs u magni tad-depożiti. Il-ħinijiet ta’ ftuh ma nbidlux.

L-informazzjoni l-oħra kollha fil-komunikazzjoni u dan l-aġġornament tibqa’ korretta fil-ħin tal-pubblikazzjoni, iżda tista’ tkun soġġetta għal bidla minħabba xi esiġenzi fil-kapaċità tal-banek membri li joperaw l-imsemmija fergħat u fil-ħinijiet imsemmija. Din tiddependi wkoll fuq kwalunkwe miżura oħra mħabbra jew meħuda mill-awtoritajiet regolatorji jew tas-saħħa mmirati biex jillimitaw l-imxija.

 

Fil-każ ta’ xi tibdil ieħor għall-informazzjoni ppubblikata fil-komunikazzjoni tal-MBA tas-17 ta’ April, l-MBA toħroġ aġġornamenti addizzjonali. Minkejja dan, il-pubbliku huwa mħeġġeġ ikompli jivverifika l-websajts tal-banek membri tal-Assoċjazzjoni għall-aħħar informazzjoni disponibbli.

Recommend
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIN
  • Pinterest
Share
Tagged in