Update 8 – MBA Communication regarding opening times and operative branches

The Malta Bankers’ Association (MBA) informs the general public that its communication of the 17th April 2020 is being updated with the following information:

 

Bank of Valletta p.l.c. (BOV)

 

As from the 6th June, the bank’s outlets operating on Saturdays will be increased from 6 to 28. Saturday branch opening hours will be reinstated to normal opening hours from 8.30am to 12.30pm, with cash withdrawals and cheque encashment accepted until 12.00.

12 branches in Malta and 1 in Gozo will be offering full service on Saturdays including cheque encashment, cash withdrawals and deposits. Full-service branches are in Birkirkara, Gżira, Marsa, Mosta, Naxxar, Paola, Rabat, San Ġwann, Santa Venera, St Paul’s Bay, Valletta, Żejtun and Victoria – Gozo.

Another 12 branches in Malta and 3 agencies in Gozo will also be open for non-teller services such as home loans, personal loans, investments, cards, internet and mobile banking applications. These branches will not offer cashier services on Saturdays but will focus on being a hub for other banking services requiring discussions with and advice from the bank’s specialised staff. These branches are located at Balluta, Buġibba, Floriana, Attard, Żabbar, Żebbug Marsascala, Mqabba, Siġġiewi, St Julians, Ibraġ, and Żurrieq. The Gozo agencies are: Nadur, Xagħra and Sannat.

All other information in the 17th April communication and this update remains correct at the time of publication of this update but may be subject to change due to any exigencies in the capacity of the member banks to operate the said branches and at the said times. This is of course also dependent on any further measures announced or taken by the regulatory or health authorities aimed to limit contagion.

In the event of any further changes to the information published in the communication of the 17th April, the MBA will issue additional updates to this effect. Notwithstanding this, the public is urged to still check the websites of the Association’s individual member banks for the latest information at hand.

 

Aġġornament 8 – Komunikazzjoni tal-MBA rigward ħinijiet ta ’ftuħ u fergħat operattivi

 

L-Assoċjazzjoni tal-Bankiera ta ‘Malta (MBA) tinforma lill-pubbliku inġenerali li l-komunikazzjoni tagħha tas-17 ta’ April 2020 qed tiġi aġġornata bl-informazzjoni li ġejja:

 

Bank of Valletta p.l.c. (BOV)

 

Mis-6 ta’ Ġunju, il-fergħat tal-bank li joperaw nhar ta’ Sibt se jiżdiedu minn 6 għal 28. Il-ħinijiet tal-ftuħ tal-fergħat is-Sibt se jerġgħu lura għal li kienu, jigifieri mit-8.30am san- 12.30pm, bi ġbid ta’ flus kontanti u tisrif ta’ cekkijiet ikunu aċċettati sa’ 12.00.

Tnax il-fergħa f’Malta u waħda f’Għawdex se joffru servizz sħiħ nhar is-Sibt li jinkludu tisrif ta’ ċekkijiet, ġbid ta’ flus u depożiti. Fergħat b’servizz sħiħ huma dawk ġewwaBirkirkara, il-Gżira, Marsa, Mosta, Naxxar, Raħal Ġdid, Rabat, San Ġwann, Santa Venera, San Pawl il-Baħar, il-Belt Valletta, Żejtun u ir-Rabat,Għawdex.

Tnax il-fergħa oħra f’Malta u tlett aġenziji f’Għawdex se jkunu miftuħa wkoll għal servizzi mhux ta’kaxxiera imma għal servizzi ta’ self għad-djar, self personali, investimenti, kards, applikazzjonijiet ta’ internet banking u mowbajl banking. Dawn il-fergħat mhux se joffru servizzi ta’ kaxxiera nhar ta’ Sibt, imma ser jkunu hub għal servizzi bankarji oħra li jeħtieġu diskussjonijiet u pariri mill-istaff speċjalizzat tal-bank. Dawn il-fergħat jinsabu fil-Balluta, Buġibba, il-Furjana, Ħ’Attard, Ħaż-Żabbar, Marsaskala Haż-Żebbug, l-Imqabba, is-Siġġiewi, San Ġiljan, Tal-Ibraġ, u ż-Żurrieq. L-aġenziji f’Għawdex jinsabu ġewwa in-Nadur, ix-Xagħra u Ta’Sannat.

L-informazzjoni l-oħra kollha fil-komunikazzjoni tas-17 ta’ April u dan l-aġġornament tibqa’ korretta fil-ħin tal-pubblikazzjoni ta ‘dan l-aġġornament iżda tista’ tkun suġġetta għal bidla minħabba xi esiġenzi fil-kapaċità tal-banek membri li joperaw l-imsemmi fergħat u fiż-żminijiet imsemmija. Din naturalment hija wkoll tiddependi fuq kwalunkwe miżura oħra mħabbra jew meħuda mill-awtoritajiet regolatorji jew tas-saħħa mmirati biex jillimitaw il-kontaġju.

Fil-każ ta ‘xi tibdil ieħor għall-informazzjoni ppubblikata fil-komunikazzjoni tas-17 ta’ April, l-MBA ser toħroġ aġġornamenti addizzjonali għal dan. Minkejja dan, il-pubbliku huwa mħeġġeġ ikompli jivverifika l-websajts tal-banek membri tal-Assoċjazzjoni individwali għall-aħħar informazzjoni disponibbli.

Recommend
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIN
  • Pinterest
Share
Tagged in