Update 1 – MBA communication regarding opening times and operative branches

The Malta Bankers’ Association (MBA) informs the general public that further to the communication issued on 17 April 2020 on the opening times and operative branches of its members, the following changes are taking place:

Bank of Valletta p.l.c – Revised list of branches operating tomorrow Saturday 25 April 2020: Gżira, Marsascala, St Paul’s Bay, Valletta, Żurrieq and Xagħra, Gozo.

All other information in the communication and this update remains correct at the time of publication, but may be subject to change due to any exigencies in the capacity of the member banks to operate the said branches and at the said times. This is of course also dependent on any further measures announced or taken by the regulatory or health authorities aimed to limit contagion.

In the event of any further changes to the information published in the MBA communication of the 17 April, the MBA will issue additional updates to this effect.

The communication issued on 17 April is available on: https://www.maltabankers.org/mba-communication-regarding-opening-times-and-operative-branches/

 

Aġġornament 1 – Komunikazzjoni tal-MBA dwar il-ħinijiet ta’ ftuħ u fergħat operattivi

 

L-Assoċjazzjoni tal-Bankiera Maltija (MBA) tinforma lill-pubbliku li wara l-komunikazzjoni maħruġa fis-17 ta’ April 2020 dwar il-ħinijiet tal-ftuħ u l-fergħat operattivi tal-membri tagħha, qed iseħħu l-bidliet li ġejjin:

Bank of Valletta p.l.c – Lista riveduta tal-fergħat li joperaw għada s-Sibt 25 ta ‘April 2020: Gżira, Marsaskala, San Pawl il-Baħar, Valletta, Żurrieq u Xagħra, Għawdex.

L-informazzjoni l-oħra kollha fil-komunikazzjoni u dan l-aġġornament tibqa’ korretta fil-ħin tal-pubblikazzjoni, iżda tista’ tkun soġġetta għal bidla minħabba xi esiġenzi fil-kapaċità tal-banek membri li joperaw l-imsemmija fergħat u fil-ħinijiet imsemmija. Din tiddependi wkoll fuq kwalunkwe miżura oħra mħabbra jew meħuda mill-awtoritajiet regolatorji jew tas-saħħa mmirati biex jillimitaw l-imxija.

Fil-każ ta’ xi tibdil ieħor għall-informazzjoni ppubblikata fil-komunikazzjoni tal-MBA tas-17 ta’ April, l-MBA toħroġ aġġornamenti addizzjonali.

Il-komunikazzjoni maħruġa fis-17 ta ‘April hija disponibbli fuq: https://www.maltabankers.org/mba-communication-regarding-opening-times-and-operative-branches/

Recommend
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIN
  • Pinterest
Share
Tagged in