Update 6 – MBA Communication regarding opening times and operative branches

The Malta Bankers’ Association (MBA) informs the general public that its communication of the 17th April 2020 is being updated with the following information:

Bank of Valletta p.l.c (BOV) – List of Branches operating on Saturday 30th May 2020:

Ibrag, Rabat, St Paul’s Bay, Valletta, Zabbar and Gozo – Victoria

Moreover, with effect from Monday 1st June 2020, BOV will increase its branch opening hours to a quasi-normal operating schedule. BOV branches will be open from Monday to Friday between 8.30 am and 13.30 pm.  Cheque encashment and cash withdrawals will be accepted until noon as per normal procedures pre-COVID-19. All current procedures with regards to cashiering services and safety measures, including limiting the number of customers inside the branch at any one time, remain in force.

All other information in the 17th April communication and this update remains correct at the time of publication of this update but may be subject to change due to any exigencies in the capacity of the member banks to operate the said branches and at the said times. This is of course also dependent on any further measures announced or taken by the regulatory or health authorities aimed to limit contagion.

In the event of any further changes to the information published in the communication of the 17th April, the MBA will issue additional updates to this effect. Notwithstanding this, the public is urged to still check the websites of the Association’s individual member banks for the latest information at hand.

 

 

 

Aġġornament 6 – Komunikazzjoni tal-MBA dwar il-ħinijiet ta’ ftuħ u fergħat operattivi

 

L-Assoċjazzjoni tal-Bankiera Maltija (MBA) tinforma lill-pubbliku li wara l-komunikazzjoni maħruġa fis-17 ta’ April 2020 dwar il-ħinijiet tal-ftuħ u l-fergħat operattivi tal-membri tagħha, qed iseħħu l-bidliet li ġejjin:

Bank of Valletta p.l.c – Lista tal-fergħat li joperaw is-Sibt 30 ta’ Mejju 2020:

Ibrag, Rabat, St Paul’s Bay, Valletta, Zabbar u Għawdex – Victoria

Barra minn hekk, b’effett mit-Tnejn 1 ta’ Ġunju 2020, il-BOV ser iżid il-ħinijiet tal-ftuħ tal-fergħat tiegħu fi skeda operattiva kważi normali. Il-fergħat tal-BOV se jkunu miftuħa mit-Tnejn sal-Ġimgħa bejn it-8.30 am u s-13.30 pm. It-tisrif ta’ ċekkijiet u l-ġbid ta’ flus jiġu aċċettati sa’ nofsinhar skond il-proċeduri normali ta’ qabel il-COVID-19. Il-proċeduri kurrenti kollha fir-rigward tas-servizzi tal-kaxxiera u l-miżuri ta’ sigurta’, inkluż li jillimitaw in-numru ta’ klijenti ġewwa l-fergħa fi kwalunkwe ħin, jibqgħu fis-seħħ.

L-informazzjoni l-oħra kollha fil-komunikazzjoni u dan l-aġġornament tibqa’ korretta fil-ħin tal-pubblikazzjoni, iżda tista’ tkun soġġetta għal bidla minħabba xi esiġenzi fil-kapaċità tal-banek membri li joperaw l-imsemmija fergħat u fil-ħinijiet imsemmija. Din tiddependi wkoll fuq kwalunkwe miżura oħra mħabbra jew meħuda mill-awtoritajiet regolatorji jew tas-saħħa mmirati biex jillimitaw l-imxija.

Fil-każ ta’ xi tibdil ieħor għall-informazzjoni ppubblikata fil-komunikazzjoni tal-MBA tas-17 ta’ April, l-MBA toħroġ aġġornamenti addizzjonali. Minkejja dan, il-pubbliku huwa mħeġġeġ ikompli jivverifika l-websajts tal-banek membri tal-Assoċjazzjoni għall-aħħar informazzjoni disponibbli.

Recommend
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIN
  • Pinterest
Share
Tagged in