Bank Holiday

The Malta Bankers’ Association would like to remind the public that Thursday, 26th December 2019 has been declared a Bank Holiday and in view of this all banks will be closed for business on the day.

L-Assocjazzjoni tal-Bankiera Maltin tixtieq tfakkar lill-pubbliku li l-Hamis, 26 ta’ Dicembru 2019 giet ddikjarata bhala Vaganza tal-Banek, u ghaldaqstant il-banek m’humiex se jifthu ghall- pubbliku f’dan il-jum.

Recommend
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIN
  • Pinterest
Share
Tagged in