Bank Holiday

The Malta Bankers’ Association would like to remind the public that as Monday, 10 April 2023 has been declared a Bank Holiday, the banks will be closed for business on that day.

L-Assocjazzjoni tal-Bankiera Maltin tixtieq tfakkar lill-pubbliku li t-Tnejn, 10 ta’ April 2023 giet ddikjarata bhala vaganza tal-banek, u ghaldaqstant il-banek m’humiex se jifthu ghall- pubbliku f’dan il-jum.

Recommend
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIN
  • Pinterest
Share
Tagged in