Bank Holiday

The Malta Bankers’ Association would like to remind the public that Saturday, 26th December 2020 has been declared a Bank Holiday and in view of this those banks usually open on Saturdays, will be closed for business on the day.

 

L-Assocjazzjoni tal-Bankiera Maltin tixtieq tfakkar lill-pubbliku li s-Sibt, 26 ta’ Dicembru 2020 giet ddikjarata bhala Vaganza tal-Banek, u ghaldaqstant dawk il-banek li normalment jifthu s-Sibt, m’humiex se jifthu ghall- pubbliku f’dan il-jum.

Recommend
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIN
  • Pinterest
Share
Tagged in